Splošni pogoji veljajo za vsakega uporabnika (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče po oziroma uporablja JustAjda spletno stran, ki je v času sprejetja teh splošnih pogojev dostopna na spletnem naslovu https://justajda.com/ (v nadaljevanju: spletna stran).

Lastnik bloga je Ajda Gaberc za Jan Gaberc s.p. (v nadaljevanju: lastnik).

Podatki podjetja:

Jan Gaberc s.p.
Delavska ulica 39
2327 Rače

Matična številka: 8387079000
Davčna številka: 17414806

Datum vpisa v register: 1. 3. 2019

Kontakt: ajda@justajda.com

Splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran. Poleg teh splošnih pogojev lahko za določene dele spletne strani, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pravna obvestila.

Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da sprejema te splošne pogoje in se strinja z vsemi njihovimi določbami ter da je seznanjen s Politiko varovanja osebnih podatkov in zasebnosti.

Splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletne strani pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami.

Uporaba spletne strani

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno stran uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z namenom spletne strani.

Če uporabnik spletno stran uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko lastnik začasno ali trajno (glede na težo kršitve) onemogoči dostop do vsebin.

Z uporabo spletne strani med uporabnikom in lastnikom ne nastane nobena pogodba in noben pogodben odnos. Uporabnik zaradi uporabe spletne strani nima nobenih drugih obveznosti.

Lastnik si pridržuje pravico, da dostop do spletne strani, določenih delov spletne strani ali posameznih funkcionalnosti kadarkoli omeji (npr. samo za registrirane uporabnike ali naročnike) ali veže na izpolnitev določenih pogojev.

Izključitev odgovornosti

Spletna stran www.justajda.com je postavljena in vzdrževana z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu pa lastnik ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prav tako lastnik ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti spletne strani. V primeru sklicevanja ali povezovanja te spletne strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, lastnik ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

Varstvo pravic intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletne strani, ne glede na obliko, v kateri je izražena, je avtorsko pravno zaščitena. Nosilec avtorskih pravic na objavljenih vsebinah je lastnik oziroma oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.

Vse avtorske pravice so pridržane njihovim nosilcem. Objave vsebin na spletnem mestu v nobenem primeru ni mogoče razlagati kot odpoved katerikoli avtorski pravici na vsebinah spletnega mesta.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletni strani, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled uporabnika. Prav tako je prepovedana uporaba vsebine na način, da se celotno spletno stran vključi v drugo spletno mesto. Kršitev ima lahko za posledico kazensko in odškodninsko odgovornost. Lastnik uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

Nazadnje posodobljeno: 26. 6. 2024